cuốn thư hoành phi câu đối

800,000

  • Điêu khắc thủ công trên chất liệu mica dày 2mm, rộng 25cm và dài 75cm.
  • Bạn có thể tùy ý thay đổi nội dung trên mẫu ccó sẵn nếu muốn.  

 

Cho phép đặt hàng trước