Móc khóa theo tên - Móc khóa chữ - móc khóa khắc tên - khắc chữ

Móc khóa theo tên được chế tác trên chất liệu mica/gỗ. Kích thước thay đổi tùy vào yêu cầu của bạn.

Với loại móc khóa khắc tên trên gỗ, màu sắc gốc của sản phẩm là màu trắng. Bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng các loại màu nước chuyên dụng để sơn lên móc khóa chữ của bạn.

Ngoài những mẫu móc khóa có sẵn chúng tôi nhận làm móc khóa khắc tên – khắc chữ theo yêu cầu của bạn. Đơn giản là bạn nêu ra yêu cầu hoặc hình ảnh về sản phẩm móc khóa khắc chữ mà bạn đã nhìn thấy. Chúng tôi sẽ chế tác theo yêu cầu của bạn.


Ngoài những mẫu có sẵn chúng tôi nhận làm móc khóa khắc tên - khắc chữ theo yêu cầu của bạn. Đơn giản là bạn nêu ra yêu cầu hoặc hình ảnh về sản phẩm móc khóa theo tên mà bạn đã nhìn thấy. Chúng tôi sẽ chế tác theo yêu cầu của bạn.