móc khóa gỗ khắc dạ quang theo yêu cầu - móc khóa gỗ cặp đôi - khắc tên, khắc chữ, khắc hình, khắc thủ công quà tặng theo yêu cầu

móc khóa gỗ khắc dạ quang theo yêu cầu – móc khóa gỗ cặp đôi

25,000

  • Được điêu khắc bằng bút lửa trên chất liệu gỗ dày 5mm, dài *rộng trong khoảng từ 3-6cm.
  • Bạn có thể tùy ý thay đổi nội dung trên mẫu có sẵn và được khắc thêm ở mặt sau hoàn toàn miễn phí.