Bình cắm hoa m6 - khắc tên, khắc chữ, khắc hình, khắc thủ công quà tặng theo yêu cầu