móc khóa gỗ in hình theo yêu cầu - móc khóa người gỗ - khắc tên, khắc chữ, khắc hình, khắc thủ công quà tặng theo yêu cầu

móc khóa gỗ in hình theo yêu cầu – móc khóa người gỗ

20,000

  • Được điêu khắc bằng bút lửa trên chất liệu gỗ dày 5mm, dài *rộng trong khoảng từ 3-6cm.
  • Bạn có thể tùy ý thay đổi nội dung trên mẫu có sẵn và được khắc thêm ở mặt sau hoàn toàn miễn phí.